Hizmetlerimiz

Mali Müşavirlik, Muhasebe, Finans, Yatırım Danışmanlığı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bu alanda Emiralioğlu Müşavirlik Ofisi’nin faaliyet alanlarını görüntüleyebilirsiniz.

MUHASEBE

Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması. Defter tutma hizmeti.

RAPORLAMA

Her türlü finansal raporlama ve yönetim raporları ; bütçe, nakit akış konsolidasyon tablo ve raporlarının hazırlanması (TFRS, US GAAP ve UFRS ye göre raporlama) .

BORDRO HİZMETLERİ

Ücret hesabı ve bordroların hazırlanması SGK bildirgelerinin düzenlenmesi ve internet üzerinden beyan edilmesi .

REVİZYON

Şirket muhasebe kayıtlarının, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na uygunluğunun denetimi ile bu uygunluğun sağlanması konusunda danışmanlık.

ŞİRKET İŞLEMLERİ

Her tür şirket kuruluşu ile ilgili işlemlerin yapılarak,mükellefiyet tesis ettirilmesi Olağan ve/veya olağanüstü genel kurulların T.T.K. na uygun olarak hazırlanması .

MALİ MEVZUAT

Vergi ve diğer mali mevzuattaki değişiklikler ve gelişmelerin zamanında müşterilerimize ulaştırılması ve mevzuatla ilgili konularda aydınlatılması.